Hair Excellence

Extracción de unidades foliculares (FUE)

FUE är förflyttning av genetiska grupper hår kallat follicular units (FU), hårgrupper som vanligtvis består av 1-4 hårstrån. Ett kirurgisk verktyg omsluter FU, med stor skicklighet och exakt mätning av hud och hårvinklar avlägsnas FU. Utvinningen går relativt långsam jämfört med Strip-tekniken med mellan 1500 och 2000 placerade transplantat på en dag. Beroende på håregenskaper är detta individuellt.

Dr Bisanga anser att FUE-tekniken är ett bra alternativ för dem med mindre hårurtunning och de som har genomgått flera äldre förfaranden, FUE har då gjort givarområdet så urtunnat att avlägsnandet av en remsa (Strip) ej är genomförbart. NW4 och högre kan behandlas med FUE men bara om kandidaten har högre täthet i givarområdet än genomsnittet. Goda håregenskaper krävs för att säkerställa att tillräckligt med FU kan utvinnas nu och i framtiden.

Sedan FUE blivit tillgängligt har olika punch-storlekar använts och generellt har de minskat i mm. Dr Bisanga som är en av de ledande inom FUE-utveckling. Med sin erfarenhet föredrar han att använda en punch mindre än 1mm, med 0.75 eller 0.8 mm. Då kan en 4-hårs FU avlägsnas, samtidigt minimeras hudskador, skador omgivande FU och man kontrollerar att ärrbildning blir minsta möjliga storlek, i många fall inte synlig för ögat. Detta samtidigt som maximal utvinning av transplantat upprätthålls.

För att utvinna FUE med högsta möjliga kvalité krävs att givarområdet rakas. Undantaget är mindre förfaranden på 100-500 transplantat då mindre områden kan rakas för att sedan döljas av omgivande hår. Rakningen låter doktorn mäta exakt vilken vinkel FU lämnar hårbotten samt ger en större förståelse till dess läge i huden, vilket är en mycket viktig aspekt under utvinning. Om läkaren inte förstår begrepp som FU-vinklar, variationer i hud och läkningsprocess utvinns inte FU intakt eller resulterar i överutvinning. Att avlägsna FU över så stor ytan möjligt minskar skador och sprider ut förlorat hår.

FUE visar, korrekt utfört på en lämplig kandidat med god design och återväxt, inga tydliga tecken på en hårtransplantation. FUE har skapat möjligheten att rätta till gamla strip-ärr genom att placera hår i ärret istället till för att återöppna det, det har gjort det möjligt att avlägsna FU ur området i säkerhetszonen och därigenom ökat antalet FU som kan tas efter flera Strip-ingrepp. Det innebär avsaknad av linjärt ärr för dem som vill hålla håret kort. Det har gjort det möjligt för doktorn att "plocka russinen" av hår för specifika områden vilket är mycket viktigt vid utformande av hårlinjen, hårvikarna samt ögonbryn eller ögonfransens återuppbyggnad. FUE har begränsningar precis som Strip/FUT men om patienten är hårutbildad och medveten om fördelarna och nackdelarna ger FUE, korrekt utfört, ett naturligt resultat.

FUE givarområde-uträkning för att fastställa utvinningsmöjligheter

Givarområdets yta X givarområdets täthet (minus miniatyrisering) = Total FU X utvinningsprocent. Exempel: 180 cm2 X 80 = 14,400 FU X 27% = 3888 FU som totalt kan utvinnas.

Trots att FU flyttas från en större yta jämfört med Strip/FUT innebär det inte att fler FU kan utvinnas. För att beräkna det antal som kan flyttas från givarområdet delas det in i tre områden - sidorna och bakhuvud. Tätheten av FU mäts i varje område och ett genomsnitt beräknas inklusive antalet hårstrån per FU exklusive miniatyrisering.

Överutvinning

Det finns strikta regler som avgör hur många procent som kan avlägsnas från givarområdet innan det bli synligt urtunnat. Om detta inte hanteras på rätt sätt minskar möjligheterna för patienten att hålla håret kort, eller ännu viktigare, det begränsar givarområdet för framtida förfaranden, detta kallas överutvinning. Dr Bisanga praxis är ca 25-30% utvinning per cm2 beroende av hårets täthet och egenskaper, han tror på att bevara givarområdet maximalt och samtidigt göra FUE till ett genomförbart alternativ. Större områden med hårurtunning eller större ärrbildning kan också inträffa när en större punch används, vilket beror på att angränsande FU: s kan kapas med den troliga slutsatsen att ett hårstrån dödas, då blir det mycket svårare att hålla fast vid utvinningprotokollet samtidigt som man utvinner tillräckligt med hår.

Utvinningsmönster

En persons håregenskaper avgör mönstret för utvinning. Eftersom det genomsnittliga antalet hårstrån per FU kan förändras beroende på givarområdets säkerhetszon är det viktigt att inte ta bort alltför många av en viss storlek från ett visst område, inte ta intilliggande eller motsvarande FUs parallellt med varandra, det gäller särskilt större FU grupper för att garantera att inga områden med mindre täthet skapas. Termen "plocka russinen ur kakan" används ofta med FUE för att utvinna finare hår för hårlinjearbete, men detta måste kontrolleras så att det inte utvinns för många från ett område, till exempel vid örat och lämnar patienten med synbart lägre hårtäthet.

Håregenskaper

Håregenskaper spelar en stor roll för hur lämpligt FUE är. Det är ett missförstått att FUE är lämpligt för alla stadier håravfall och alla typer av hår. En del kanske inte har rätt håregenskaper för att säkerställa en stabil grund. Detta kan bero på orsaker som givarområdets täthet eller hårdiameter, procent av miniatyrisering i givarområdet eller den genomsnittliga storleken på en persons naturliga grupperingar av hår samt hudens struktur och läkande egenskaper. Om det finns en tveksamhet då rådgivning sker på nätet är en personlig konsultation alltid det bästa alternativet innan du tar ditt beslut.